Geen Europese steun asielzoekers door slordigheid

De Europese Commissie heeft de subsidieverzoeken voor zes van de zeven Nederlandse asielzoekersprojecten afgewezen, omdat ze slordig en met slechte argumenten zijn ingediend. Hoewel Nederland samen met Duitsland relatief de meeste asielzoekers opvangt, heeft Nederland in vergelijking met de andere lidstaten daarom het minste geld gekregen van Brussel.

Het ministerie van Justitie geeft toe dat de zes projecten, waaronder twee van Justitie zelf, zijn afgewezen wegens slechte onderbouwing. Volgens een diplomaat van de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel belanden veel Nederlandse subsidieverzoeken voor asielzoekersprojecten in de prullenbak omdat ze of te laat worden ingeleverd, of het doel van de subsidieaanvraag onnauwkeurig omschrijven, of omdat de aanvraag eenvoudig inhoudelijk onvoldoende is.

Volgens J.L. de Brouwer, hoofd van de dienst Buitengrenzen, Immigratie en Asielbeleid van de Europese Commissie zijn van de zes afgewezen Nederlandse projecten er drie verworpen omdat ze volledige financiering hebben aangevraagd, terwijl in de eisen staat dat de EU maximaal tachtig procent betaalt. Een ander project is afgewezen omdat de personen voor wie de subsidie was bedoeld zich grotendeels buiten Europa bevinden.

De Brouwer: ,,Het feit dat niet aan deze eisen wordt voldaan zegt voor ons iets over de expertise die bij de organisaties aanwezig is. Bovendien had Nederland net als de andere Europese landen meer subsidieaanvragen in kunnen dienen.''

Volgens de woordvoerster van Europees Commissaris A. Gradin (Immigratie en Justitie), die de projecten heeft beoordeeld, is de Commissie zich ,,bewust van de grote problemen op dit gebied in Nederland''. ,,We houden altijd rekening met een evenredige lastenverdeling, maar de projecten voldeden simpelweg niet aan de kwaliteitscriteria.''

Slechts één project van Justitie zelf voldoet aan de eisen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt geld voor de vrijwillige terugkeer van vijftig afgewezen asielzoekers naar Somalië.

A. Wigger, van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zegt het ,,zeer wrang'' te vinden dat Nederland in deze subsidieronde de boot heeft gemist. ,,Als onzorgvuldigheid bij het indienen hiervan de oorzaak is, dan is dit zwaar te betreuren en een duidelijk signaal dat er op dit gebied veel moet veranderen.''

De Europese Commissie had in totaal 16,75 miljoen euro (circa 37 miljoen gulden) te verdelen voor 76 Europese asielzoekersprojecten. Ter vergelijking: in Duitsland worden zeventien projecten door de EU gesteund, in Griekenland vier en in Italië drie. Binnenkort komt de afwijzing van de projecten aan de orde in de Tweede Kamer.

    • Esther Rosenberg