F. Castricum

F. Castricum is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Moerdijkse Hoek. De stichting gaat een plan uitwerken voor een nieuw, grootschalig bedrijventerrein in West-Brabant. Het nieuwe industrieterrein komt in de directe omgeving van het bestaande industrie- en havenschap Moerdijk. Het moet een landelijk voorbeeldproject worden ten aanzien van milieuzorg, zuinig ruimtegebruik en landschappelijke inpassing.