Druk van D66 op regering

D66-fractieleider De Graaf verlangt dat de Nederlandse regering zich harder inzet voor een Europese verdeling bij de opvang van asielzoekers. Als drukmiddel moet de regering zonodig andere Brusselse dossiers blokkeren, zo zei De Graaf afgelopen zaterdag in Veldhoven op een congres van zijn partij.

De Graaf noemde het pleidooi van VVD-kandidaat-senator Dupuis om de grenzen van Nederland tijdelijk te sluiten voor de opvang van asielzoekers ,,moreel niet aanvaardbaar''. VVD-fractieleider Dijkstal had dit idee eerder afgewezen, alleen omdat het technisch niet uitvoerbaar zou zijn. De fractieleider van D66 riep de VVD tegelijk op van het asielvraagstuk ,,niet zomaar een makkelijk campagnethema te maken''.

De Graaf verweet de VVD dat zij ,,aan de poten van de coalitie zaagt'' met haar voorstellen om hoogte en duur van de WAO-uitkering te discussie te stellen. Tegelijk noemde hij het ,,opportunistisch'' dat de PvdA aandringt op een ontslagverbod. Overigens noemde hij het kabinet ,,te weinig ambtieus'' bij het aanpakken van de WAO-problematiek.

D66 wil meer aandacht voor de eigen positie en neemt daarbij enigszins afstand van de paarse coalitie. De Graaf benadrukte dat ,,paars niet één pot nat is'' en coalitiepartners ,,kritisch op elkaar'' moeten zijn, zo zei hij tegen zijn achterban.

De Graaf is er voorstander van dat D66 zich na deze kabinetsperiode ook oriënteert op andere coalitiepartners dan PvdA en VVD en ziet in GroenLinks een ,,interessante'' bondgenoot, zo zei hij niet op het congres, maar in een artikel in een nieuw tijdschrift van de partij dat zaterdag werd gepresenteerd.

Lousewies van der Laan wordt de lijsttrekker voor D66 bij de Europese verkiezingen. Het congres koos de voormalige woordvoerster van Euro-commissaris Van den Broek gisteren boven zittend Europarlementariër Johanna Boogerd en voormalig Tweede-Kamerlid Bob van den Bos.

Van der Laan (32) geldt als een representant van de jongere generatie binnen D66. Zij maakte deel uit van de groep Opschudding, een organisatie van jongeren in de partij die D66 een scherper profiel willen geven. Opschudding kreeg de partij vorig najaar zover dat D66 zich officieel het etiket van sociaal-liberale partij heeft aangemeten. D66, dat beschikt over vier zetels in het Europees Parlement, zal naar verwachting niet meer dan twee of drie zetels halen.

Het congres besloot gisteren toe te treden tot de Liberale Internationale, waarvan voormalig VVD-voorzitter Bolkestein de voorzitter is. Binnen de partij was het lidmaatschap langere tijd omstreden wegens het lidmaatschap van conservatieve groeperingen en de associaties die deze keuze vlak voor de provinciale verkiezingen zou oproepen. D66 is al langere tijd waarnemer bij de Liberale Internationale; in Europa zitten D66 en VVD overigens al gezamenlijk in de liberale fractie van het Europees Parlement.

Het congres benoemde gisteren oud-partijleider Van Mierlo tot ere-voorzitter van de partij. Van Mierlo, een van de oprichters en lange tijd de leider van de partij, trok zich vorig jaar terug uit de actieve politiek.