Directeur Schiphol bekritiseert RLD

Schiphol-directeur Cerfontaine pleit er voor om het toezicht op de Nederlandse luchtvaart helderder af te bakenen. Volgens hem zijn daarmee op het ogenblik te veel verschillende instanties belast, waardoor niet altijd duidelijk is wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Hij uitte vooral kritiek op de Rijksluchtvaartdienst (RLD). ,,Het is wel duidelijk voor iedereen dat de RLD jarenlang onvoldoende heeft gefunctioneerd.''

Cerfontaine wees er op dat ook het kabinet eind vorig jaar al heeft besloten dat er een bestuurlijke ontvlechting moet komen. Hij herinnert er aan dat de RLD ook een onduidelijke rol heeft gespeeld in de recente discussie over de groeicijfers van Schiphol. Reden voor hem om de positie van deze dienst eens goed onder de loep te nemen. Het feit dat diverse functionarissen jarenlang gezwegen hebben over hun kennis over de lading van de verongelukte El Al-Boeing betekent voor Cerfontaine dat er iets gedaan moet worden aan de structuur en de bedrijfscultuur in de betreffende organisaties.

GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller heeft zaterdag premier Kok in dit verband aangespoord het concept van de ministeriële verantwoordelijkheid niet te vergeten. Hij zei dit op een partijcongres in Rotterdam. Kok moet zich er volgens hem niet toe beperken de betrokken ambtenaren aan te pakken, maar ook degenen die verantwoordelijk zijn voor die ambtenaren. ,,Hij moet niet alleen omlaag kijken, maar ook opzij.''

Binnen de VVD bestaat ongenoegen over de uitlatingen van Rosenmöller. Fractieleider Dijkstal zal naar verwachting vanavond op een partijbijeenkomst aangeven dat het volgens zijn partij beter is eerst de conclusies van de enquêtecommissie af te wachten.

D66-fractievoorzitter De Graaf prees zaterdag het kabinet om zijn snelle besluit tot schorsing van enkele ambtenaren. Die zouden belangrijke informatie over het gevaar van de lading van het verongelukte El Al-toestel kort na de ramp bewust achter hebben gehouden. Ook De Graaf achtte het echter nog te vroeg voor politieke consequenties. De enquêtecommissie zelf kwam dit weekeinde onder vuur te liggen. De Leidse hoogleraar en specialist crisismanagement U.Rosenthal, verklaarde in het tv-programma Buitenhof dat de leden zich te theatraal gedroegen. Ze keken naar zijn smaak te nadrukkelijk in de camera en lieten af en toe welbewust dramatische pauzes vallen om het effect van hun woorden te vergroten.

BUREAUCRATEN: pagina 9