Democraten sturen aan op berisping Clinton

Democraten in de Amerikaanse Senaat voeren de druk op hun Republikeinse collega's op om president Clinton zwaar te berispen, als hij in het impeachment-proces wordt vrijgesproken.

De Democraten willen met een berisping laten blijken dat ze het gedrag van Clinton in de affaire-Lewinsky scherp veroordelen, ook al zullen ze naar verwachting vrijwel allemaal tegen afzetting stemmen. Maar of er voldoende steun is om een voorstel tot berisping zelfs maar in stemming te brengen, is nog hoogst onzeker. Eerst moet het impeachment-proces worden afgerond, met de stemming over de aanklachten tegen de president. Dat zal hoogstwaarschijnlijk eind deze week gebeuren. Alles wijst erop dat geen van de twee impeachment-artikelen de 67 stemmen krijgt die voor afzetting nodig zijn.

De vertoning van videofragmenten van de getuigenis van Monica Lewinsky, zaterdag in de Senaat, heeft weinig verandering gebracht. Alleen de gerespecteerde Democratische senator Robert Byrd, die eind vorige maand nog een motie indiende om het proces onmiddellijk te beëindigen, zinspeelde er gisteren op dat hij mogelijk toch voor afzetting zal stemmen. ,,Ik twijfel er niet aan dat hij (Clinton) onder ede een valse getuigenis heeft gegeven, dat hij het Amerikaanse volk heeft misleid en dat er aanwijzingen zijn dat hij inderdaad de rechtsgang heeft tegengewerkt'', aldus Byrd. ,,De vraag is of dat voldoende is om te spreken van zware misdrijven en wangedrag - mijn antwoord is: ja.''

De senatoren, en televisiekijkers over de hele wereld, zagen zaterdag videobeelden van de verhoren van drie getuigen, behalve Lewinsky, ook Clintons vriend Vernon Jordan en de Witte-Huisfunctionaris Sidney Blumenthal. Over de getuigenis van Blumenthal ontstond gisteren opschudding nadat bleek dat een Britse journalist onder ede heeft verklaard dat Blumenthal loog toen hij zei dat hij niet wist van pogingen van het Witte Huis om Lewinsky af te schilderen als iemand die Clinton achtervolgde, een `stalker'.

Volgens de journalist, een free lance medewerker van de bladen Vanity Fair en The Nation, heeft Blumenthal in een gesprek met hem in maart herhaaldelijk het woord `stalker' gebruikt. Senatoren van beide partijen noemden de aantijgingen gisteren ernstig, en zeiden dat het ministerie van Justitie moet uitzoeken of Blumenthal meineed heeft gepleegd. Blumenthal zelf blijft bij zijn getuigenis.

De voorstanders van berisping van de president, grotendeels Democraten maar ook sommige Republikeinen, onderhandelen achter de schermen over de formulering van zo'n motie van afkeuring. Een versie die gesteund wordt door de Democraat Dianne Feinstein en de Republikein Robert Bennett noemt Clintons gedrag ,,schaamteloos, roekeloos en onverdedigbaar''. Tegenstanders noemen zo'n berisping ongrondwettig.