Compromis subsidie koophuis

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben een compromis bereikt over de premie die mensen met een laag inkomen kunnen krijgen voor de aankoop van een huis. VVD en D66 zullen het initatiefswetvoorstel van de PvdA en de oppostiepartij CDA mede ondertekenen.

Dit hebben de woordvoerders van de regeringsfracties PvdA en VVD, die lange tijd verdeeld waren over de kooppremie, vanmorgen desgevraagd bevestigd. De brief die het kabinet vanmiddag over een eigen premieregeling naar de Tweede Kamer zou sturen, laat naar verwachting van PvdA en VVD voldoende ruimte voor zo'n initatief van de Kamer.

De Kamerleden Duivestein (PvdA) en Biesheuvel (CDA) dienden begin vorig jaar een wetsvoorstel in voor een Individuele Koop Bijdrage (IKB) voor mensen die nu nog op huursubsidie zijn aangewezen. De VVD, die in grote lijnen werd gesteund door D66, was blij met deze stimulering van het eigen woningbezit, maar vond een regeling van dertig jaar veel te lang. De PvdA vond de voorgestelde periode van 15 jaar weer te kort. In het compromis dat PvdA, VVD en D66 hebben gesloten blijft de periode 15 jaar.

    • Karel Berkhout