WAO-keuring

Het kabinet wil door het verbeteren van de werkomstandigheden voorkomen dat nog meer mensen een beroep moeten doen op de WAO. Dat is op zich een prettig bericht.

Nog zo'n mooi bericht: de keuringspraktijk moet verbeterd worden onder andere door beter toezicht, zodat uniform te werk wordt gegaan door keuringsartsen. Hoe dan? In ons spreekuur merken we inderdaad vaak dat vrouwen die gekeurd moeten worden, niet zozeer er tegen opzien uit te moeten leggen wat zij mankeren maar eerder bang zijn voor willekeur bij de beoordeling.

Verder moeten meer WAO'ers weer aan de slag komen. Daar zou de Wet op de Reïntegratie (REA) bij moeten helpen zeker? Deze wet is in juli `98 in werking getreden. Maar ook hier weer: ze maken een mooie wet maar hoe die uitgevoerd moet worden en welke voorwaarden ervoor moeten worden geschapen daar houdt niemand zich mee bezig. Aan ons wordt niets gevraagd maar wij merken dat initiatieven van WAO'ers om te reïntegreren niet of nauwelijks gesteund worden vanuit de uitvoeringsinstanties. Dus iedereen blijft maar op zijn gat zitten en als het te gortig wordt willen ze overgaan tot drastische maatregelen tegen de zwakste groep, de mensen aan het eind van de lijn in de WAO.

    • Voorz. Steungroep Arbeidsongeschikte Vrouwen
    • Mascha Oosterbaan