`Verlaging belastingen'

De Franse president vindt een fiscale harmonisatie in de Europese Unie nodig, maar acht deze alleen haalbaar als het een verlaging van belastingen oplevert. Chirac zei gisteren op een congres van zakenlieden in Lissabon dat de introductie van de euro ,,ons zal leiden naar grotere harmonisatie op terreinen als het belastingbeleid'', maar deze zal slechts door de Europese kiezers alleen worden geaccepteerd als ze ,,gaat in de richting van lagere belastingen''.