Nieuwe leden Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de benoeming van een aantal nieuwe leden voor de Raad voor Cultuur. De nieuwelingen zijn prof. mr. I. van der Vlies, S. Verster, ir. M. Schoenmakers, drs. A. Ramdas en H. Holtappels. Ze werden voorgedragen door staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur).

Anil Ramdas houdt zich bij de Raad straks bezig met de letteren. Hij publiceerde verschillende boeken en essays en maakt radio- en televisieprogramma's. Hij is ook columnist bij NRC Handelsblad. Inge van der Vlies, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam, gaat zich bezighouden met kunst in het algemeen. Zij was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Commissie tot evaluatie van de Wet Behoud Cultuurbezit. Sieuwert Verster gaat zich bezighouden met muziek en muziektheater. Mariet Schoenmakers gaat zich richten op architectuur en stedenbouw. Heiner Holtappels wordt specialist beeldende kunst. Hij is behalve beeldend kunstenaar ook hoofddocent Vrije Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. (ANP)