Kabinet stemt in met subsidie koopwoningen

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met de voorstellen van de staatssecretarissen Remkes (VROM) en Vermeend (Financiën) die het mensen met een jaarinkomen tot 48.000 mogelijk moet maken een eigen huis van maximaal 183.000 gulden te kopen. Zij krijgen vijftien jaar een afnemende subsidie van maximaal 295 gulden per maand. De voorstellen zijn als brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer moet kiezen tussen het kabinetsvoorstel en een vergelijkbaar initiatief van de Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Biesheuvel (CDA). Premier Kok noemde het kabinetsplan ,,revolutionair''.