Kabinet schorst verkeersleiders

Vier verantwoordelijken die de gevaarlijke lading van de neergestorte El Al-Boeing verzwegen zijn gisteren op non-actief gesteld. Premier Kok zei `razend' te zijn over het `onvergeeflijke' gedrag, dat het ,,fundament van het vertrouwen van de burger in het bestuur wegslaat''.

Mr. J.W. Weck, tot voor kort directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, heeft zijn werk als topambtenaar op het ministerie van Verkeer en Waterstaat neergelegd voor de duur van de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp.

Weck besloot hiertoe na overleg met minister Netelenbos. Gisteren en vandaag werden in de verhoren van de parlementaire commissie-Bijlmerramp belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van Weck. Volgens enkele getuigen was Weck op de avond van de ramp geïnformeerd over de gevaarlijke lading van de El Al-Boeing. Deze informatie heeft destijds, voor zover bekend, nimmer de toen verantwoordelijke minister van Verkeer en Waterstaat Maij-Weggen bereikt.

Drie medewerkers van de luchtverkeersleiding Nederland zijn door hun organisatie met buitengewoon verlof gestuurd. De drie, twee verkeersleiders en een staffunctionaris, beschikten al direct na de Bijlmerramp over informatie dat er gevaarlijke stoffen aan boord waren van de verongelukte El Al-Boeing. Premier Kok maakte deze besluiten gisteren bekend na afloop van het kabinetsberaad. Volgens hoogleraar strafrecht T. Schalken kunnen de ambtenaren die op de avond van de Bijlmerramp op de hoogte zijn gesteld van de explosieve lading van het El Al-toestel, strafrechtelijk worden vervolgd.

Kok noemde de informatie dat functionarissen van de luchtverkeersleiding en topambtenaren van Verkeer al op de avond van de ramp op de hoogte waren van de gevaarlijke lading van de El Al-Boeing ,,hoogst ernstig''. Hij noemde het ,,ontoelaatbaar'' dat El Al er bij de luchtverkeersleiding op aandrong de aard van de lading geheim te houden. En hij kwalificeerde het als ,,onvergeeflijk'' dat daar vervolgens gehoor aan is gegeven. Kok: ,,Het maakt me razend, ik ben er erg kwaad over.'' Volgens de premier ,,slaat deze gang van zaken het fundament weg onder het vertrouwen van de burger in het bestuur''.

Kok zei desgevraagd dat hij destijds niet op de hoogte is gesteld dat de El Al-Boeing gevaarlijke lading aan boord had. Op de vraag of El Al een andere status heeft op Schiphol dan andere luchtvaartmaatschappijen antwoordde Kok: ,,Neen''. Uit de verhoren van gisteren bleek evenwel dat El Al sinds 1973 heimelijk gebruik mocht maken van start- en landingsbanen die eigenlijk gesloten waren. Ook worden El Al-toestellen beveiligd door gewapende eigen veiligheidsmensen.

Kok, die ten tijde van de ramp vice-premier was, toonde zich ontstemd dat hij pas afgelopen woensdag hoorde van het bestaan van de band waarop luchtverkeersleiders besloten de informatie van El Al over de lading geheim te houden. Minister Netelenbos stelde op 18 januari jongstleden wel haar voorgangers op de hoogte toen zij de transcripten van de telefoongesprekken had ontvangen via de enquêtecommissie.

Topambtenaar Weck wil zo spoedig mogelijk openbaar en onder ede worden gehoord door de enquêtecommissie en is zelf van oordeel dat zijn persoon ,,ten onrechte in het geding is gekomen'', zo heeft hij minister Netelenbos geschreven.

Wolleswinkel: pagina 3

Tussenbalans: pagina 3