Irene

Evenmin als Max Pam (NRC Handelsblad, 21 januari) zie ik mijzelf voorlopig in discussie treden met muis, mug of mier, zoals Irene van Lippe Biesterfeld vertelde in het televisiegesprek van 27 januari. Ik meen echter dat andermans levensopvatting, zolang deze niet immoreel is, gerespecteerd dient te worden. Ik heb daarom grote bezwaren tegen het stukje van de heer Pam.

Ten eerste vind ik het hypocriet zich op te winden over het besteden van omroepgelden aan wat de heer Pam `rotzooi' noemt, zolang er nog zoveel programma's van gering niveau op de televisie verschijnen; ten tweede is het voor mij verbijsterend een van de eigen mening afwijkende visie (in dit geval ten aanzien van natuur en gezondheid) als `vulgair' te bestempelen. Tenslotte vind ik het uiterst onbehoorlijk om de, trouwens zeer bescheiden gebrachte, opinie van een ander af te doen als het `kwekken' van een `halve gare'. Hier is het door Pam gebruikte vulgair wél van toepassing.

    • B.J. Peteri-Peet