Heerma `vernield' door zijn collega's

`Achterbaks'. `Deloyaal'. `Labbekakkerig'. `Ongenadig'. `Niet christelijk'.

Dat zijn de verwijten die christen-democraten elkaar maken over het voortijdig aftreden van oud-CDA-leider Heerma, nu bijna twee jaar geleden. Volgens Euro-lijsttrekker Maij-Weggen en dagelijks bestuurslid Van Nieuwenhuizen zou het Tweede-Kamerlid Hans Hillen zich schuldig hebben gemaakt aan het, volgens Maij, ,,vernielen'' van Heerma.

Dat staat in het boek De Honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan voeren van de hand van politiek redacteur Kees Versteegh dat volgende week verschijnt. Maij-Weggen: ,,Het had bij ons niet mogen gebeuren. Het etiket christelijk kon je er echt niet opplakken.'' Hillen zou Heerma onder meer hebben tegengewerkt bij de Provinciale-Statenverkiezingen, bijna vier jaar geleden.

Van Nieuwenhuizen kritiseert ook andere katholieke Kamerleden, zoals fractievoorzitter De Hoop Scheffer. Zij zouden achter Heerma om bijeenkomsten ten huize van Yvonne van Rooy hebben belegd. Die ,,getuigden van die typische KVP-cultuur waar ik me rot voor schaam. Ik vond ze zo achterbaks, zo indirect, zo onauthentiek'', zegt Van Nieuwenhuizen. Hillen wijst de beschuldigingen van de hand. ,,Ik was niet deloyaal maar juist consequent. Van meet af aan heb ik duidelijk gemaakt hoe ik over hem dacht.''

MOGEN WIJ OOK EVEN: pagina 35