Geluidshinder 2

In het artikel van 20 januari over technische ontwikkeling die verdere groei op Schiphol mogelijk maken wordt een zeer misleidende figuur gepresenteerd. In een figuur wordt het geluidsniveau van vliegtuigen van 1950 tot 2020 gepresenteerd. Door om de data punten grijze boxen te plaatsen wordt gesuggereerd dat elke generatie 10 dB stiller is (110-120 dB rond 1950-1965, 100-110 dB 1955-1975, 90-110 dB 1965-2000) en dus (!) 80-90 dB vanaf 200 en wellicht zelfs 70 dB. Wie echter de boxen weglaat en naar de punten kijkt, ziet dat de curve tot 1970 steil is gedaald, maar nu al derig jaar vrijwel niet meer daalt. Dat duidt erop dat een verdere daling helemaal niet te verwachten is!

Interessant is dan ook dat in het tweede artikel op 21 januari staat: ,,Maar het wordt steeds moeilijker en kostbaarder om de motoren nog stiller te maken''. Kortom het eerste artikel misleidt de lezer, en de `hoop op stillere vliegtuigen' is in het geheel niet gerechtvaardigd en mag niet meegenomen worden in scenarios die de verdere groei van Schiphol onderbouwen.

    • Saar Muller