Excuus van Patijn aan zijn brandweer

Burgemeester Patijn en brandweercommandant H. Ernst hebben alle werknemers van de Amsterdamse brandweer een excuusbrief gestuurd. Zij schrijven het te betreuren dat een informatiestop over de Bijlmerramp die de burgemeester woensdag afkondigde de ongerustheid bij brandweerlieden mogelijk heeft vergroot.

Patijn kondigde de informatiestop af na de onthulling tijdens de Bijlmerenquête dat een half uur na de vliegramp bekend was dat zich gevaarlijke stoffen aan boord bevonden. Volgens Patijn was onduidelijk wat nu wel en niet waar was. Hij droeg de politie, brandweer en GG en GD op niet te reageren op het nieuws. Aanvankelijk wilde hij er zelf ook niets over zeggen. De ondernemingsraad van de brandweer was hier verbolgen over.

OR-lid C. Ronner zei dat Patijn in het openbaar zijn verontwaardiging moest uitspreken, omdat twintig brandweerlieden zeggen al jaren te kampen met gezondheidsproblemen als gevolg van de ramp.

Patijn en Ernst schrijven nu ,,verbijsterd'' te zijn over de onthullingen. Het geheimhouden van gegevens ,,wekt de grootste verontwaardiging en woede op''. ,,Door de geheimhouding is de gezondheid van alle betrokken hulpverleners, en dat geldt zeker voor brandweerlieden, misschien in gevaar gebracht.''

Patijn heeft met de informatiestop grote ongerustheid willen voorkomen. Hij betreurt dat het misschien het tegengestelde effect heeft gehad.

Patijn en Ernst zijn met de vakbonden en de ondernemingsraad overeengekomen alle betrokken brandweerlieden te benaderen om te inventariseren welke medische en psychische klachten er zijn.