ENGELS

Het onbevoegd uitoefenen van het notariaat, de geneeskunst en nog veel meer is wettelijk verboden en terecht. Dat zijn gewichtige onderdelen van de maatschappij, waarbij wettelijk vastgestelde regels de structuur van deze maatschappij vormen. Het fameuze Nederlandse gedoogbeleid mag hier niet op worden losgelaten. Vraag: is het onderwijs nu ook een gewichtig onderdeel van de maatschappij (gezien de moeizame wijze van beloning is de overheid klaarblijkelijk niet die mening toegedaan.)?

Blijkbaar niet, want ook hier zit een fors deel gedoogbeleid in: het onbevoegd lesgeven. In dit geval niet via een speciale dispensatieregel, nee, massaal op alle basisscholen: het geven van onderwijs in de Engelse taal (`Double Dutch', W&O, 30 januari). De betere hobbyist/liefhebber niet te na gesproken: de basisschoolleraar is er niet voor opgeleid, er zijn geen kwaliteitsproeven of examens afgenomen. Hele generaties krijgen al jaren in meer of mindere mate onbevoegd les in het Engels. Bij gebrek aan een objectieve eindtoets is het geen wonder dat een school voor voortgezet onderwijs met veel toeleverende bassisscholen de grootste verschillen ziet en bij nul moet beginnen.

Het is navrant dat in dezelfde uitgave van NRC Handelsblad een artikel staat over een school in Den Haag waar de taalachterstand schrijnend is. Moeten de leerlingen daar ook nog Engels leren? Arme kinderen. Het Engels neemt uren in beslag waarin (en niet alleen op zwarte scholen!) meer structuur aangebracht zou kunnen worden in de Nederlandse taal. Of in rekenkundige vaardigheden, zodat later niet het angstzweet uitbreekt als de zakjapanner leeg is. Bij het voortgezet onderwijs heeft men dan 4 tot 6 jaar de tijd om de leerling gekwalificeerd in het Engels op te leiden.

    • G.A.Terpstra Heemstede