Economie VS is `een wonder'

De Amerikaanse economie wordt het `wonder van de wereld' genoemd. Forse groei, geringe inflatie en lage werkloosheid.

Vorige maand groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten opnieuw met 245.000 banen en het werkloosheidspercentage bleef staan op 4,3 procent. De groei was groter dan verwacht, maar het cijfer van december moest naar beneden worden bijgesteld met 80.000 arbeidsplaatsen. De duur van de gemiddelde werkweek daalde iets en het gemiddelde uurloon steeg iets.

De markten waren tevreden met de cijfers, hoewel er vrees is dat de Amerikaanse economie iets te hard groeit. Dat zou de inflatie aan kunnen wakkeren en leiden tot een renteverhoging. De aandelen aan de New York Stock Exchange bleven over het geheel genomen vrijwel onveranderd. De Nasdaq daalde flink voor de tweede achtereenvolgende dag. De 30-jarige staatsobligatie daalde voor de vijfde achtereenvolgende dag in koers, zodat het rendement dat zich altijd in tegengestelde richting beweegt steeg.

De sector industriële produktie verloor in januari 13.000 banen, maar de dienstensector kreeg er 252.000 bij. De bouw zag een lichte groei van de werkgelegenheid en de overheidssector eveneens. De arbeidsmarkt in zijn geheel groeide, zodat ondanks de banengroei het percentage werkzoekenden gelijk bleef.

De verwachting is dat de Amerikaanse economie ook dit jaar een groei van 2,5 tot 3,5 procent zal hebben. De groei over het vierde kwartaal van 1998 bedroeg 5,6 procent op jaarbasis en die groeicurve is nog niet ten einde. ,,Op dit moment is de VS een oase van voorspoed'', aldus William Wilson, econoom bij Comerica Bank in Detroit. ,,De Amerikaanse economie is betrekkelijk immuun voor ontwikkelingen elders in de wereld.''