Easy Rider

Het weerzien van de film Easy Rider op SBS6 (NRC Handelsblad, 15 januari) was voor mij geen teleurstelling, ondanks het verloop van 30 jaar.

Ook nu frappeert het mij weer dat de film vrijwel alleen wordt gezien als de mythe van vrijheid en ongebondenheid, van een nieuwe tijdgeest. En niet van het absoluut tegengestelde: het geestelijk isolement, de orthodoxie en intolerantie van de vee- en graanboeren in de nauwelijks bevolkte, onmetelijke natuur van Noord-Amerika.

Dan vraag ik mij af of hier niet een link gelegd kan worden met het politieke beeld van Democraten en Republikeinen. Amerika is niet in de eerste plaats een verzameling wolkenkrabbers. Het image van de Republikeinen zal in belangrijke mate worden bepaald door de hierboven geschetste plattelanders, die een niet te verwaarlozen percentage van het stemvee vertegenwoordigen. Het beeld van de geslachte Nicholson. Fonda en Hoppers doortrekkend, kom ik aan de tragikomedie met de titel: Impeachment. Natuurlijk verzetten andere groeperingen binnen de Republikeinen zich tegen het rücksichtslos doorgaan van de procedure; dat blijkt uit de heersende verdeeldheid. Zal het liberalisme winnen? En kan Europa, met zoveel import van fundamentalisme, wraaklust en intolerantie, er lering uit trekken?

    • A.E. Gerretsen Sr