Burnout

In haar artikel over burnout (Z 23 jan.) maakt Mariël Croon melding van de stof carnitine. Het verbaast mij hoe kritiekloos de journaliste weergeeft dat negentig procent van de mensen die extra carnitine toegediend krijgt, minder burned out zou raken, terwijl zij tegelijkertijd bij monde van dezelfde onderzoeker laat optekenen dat er nog geen onderzoek dienaangaande is afgerond, laat staan dat er over is gepubliceerd. De journaliste negeert de methodologische kwestie dat niet is aangegeven of iemands biochemie verandert naar aanleiding van psychosociale belasting of vice versa. Bovendien gaat een dergelijke voorbarige bekendmaking wel erg sterk in de richting van simpel medicaliseren van een fenomeen dat in de eerste plaats, en daarover bestaat voldoende gecontroleerd onderzoek, samenhangt met ervaren onvermogen om aan omgevings- of persoonlijke verwachtingen te voldoen. Zolang niet bij herhaling aangetoond, is de suggestie dat een pilletje de burnout wel wegneemt, ronduit misleidend. Van een journalist mag een kritische benadering verwacht worden.

    • R.C. Gorter