`Beter Nederlands door les in het Turks'

Turkse kleuters die in de eerste twee klassen van de basisschool intensief Turkse taalles krijgen, beheersen het Nederlands op latere leeftijd beter dan de Turkse kinderen die zulke lessen niet hebben gehad. Dit blijkt uit een onderzoek onder 144 Turkse kinderen in groep drie van twintig Rotterdamse basisscholen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam.

De Turkse kinderen die Turks hadden gehad, bleken bij zowel een toets Turks als een toets Nederlands in groep drie beter te presteren dan hun leeftijdgenoten. Dit resultaat staat haaks op de trend op basisscholen in grote steden om allochtone kinderen op school zo min mogelijk in aanraking te brengen met de eigen taal. Gemiddeld halen basisscholen met veel allochtone leerlingen aanzienlijk lagere resultaten dan scholen met weinig allochtone leerlingen.

Een belangrijk uitgangspunt in het onderzoek is dat kinderen leren begrijpen hoe hun eigen taal in elkaar zit alvorens de structuur van de Nederlandse taal te begrijpen. Die overdracht van kennis heet `transfer'. Bij het onderzoek kregen kinderen in groep één en twee elke week Turkse les en werd hetzelfde onderwerp die week behandeld in de Nederlandse les. Volgens de onderzoekers is deze samenhang noodzakelijk om het geleerde te laten beklijven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat leerlingen wier ouders zich niet bemoeien met het onderwijs, slechter presteren. Een derde van de Turske ouders op de twintig scholen is zeer betrokken bij de scholing van hun kind, veertig procent is matig geïnteresseerd, en een kwart is niet geïnteresseerd. Voor de prestaties bestaat iets meer belangstelling.