Zwolse raad redt blazoen burgemeester

Burgemeester J. Franssen van Zwolle moet in de toekomst zorgvuldiger omgaan bij de benoeming van mensen in het gemeentelijk apparaat. Zijn integriteit is echter boven alle twijfel verheven.

Zo oordeelde een meerderheid van de Zwolse politieke fracties, gistermiddag op een extra ingelaste commissievergadering. Daar werd gesproken over de berichten dat Franssen oud-collega en kennis P. van Dijk een baantje bezorgd zou hebben als hoofd van de afdeling Marketing & Acquisitie. Van Dijk was eerder onder meer assistent van Franssen toen hij Tweede-Kamerlid voor de VVD was.

Wethouder J. van Hasselt, die namens BenW het woord voerde, liet weten dat vanaf het begin bekend was dat Franssen Van Dijk kende. Dat is nooit een probleem geweest, aldus Van Hasselt. Omdat de functie lang onbezet was en de normale procedures geen sollicitanten opleverden, werd derden- onder wie Franssen - gevraagd hun ,,netwerk eens te gebruiken''. Daarop kwam Franssen met de naam van Van Dijk.

Van Dijk kwam op verzoek langs voor een sollicitatiegesprek. Dat gesprek verliep niet zoals verwacht. Zowel Van Hasselt als de directeur van de afdeling hadden ,,twijfels over de capaciteiten'' van Van Dijk. In overleg met onder andere de burgemeester werd besloten hem te laten testen door een extern bureau. ,,Daaruit kwam naar voren dat hij geschikt was. Twee dagen later was de benoeming rond'', aldus Van Hasselt.

Gisteren kwamen de drie collegepartijen VVD, PvdA en CDA in aanvaring met de vijf kleinere partijen (SP, De Groenen, Plaatselijk Belang Zwolle, Swollwacht en RPF). De collegepartijen verweten de vijf op basis van geruchten verkeerde uitspraken te hebben gedaan. Samen met GPV, Groen Links en D66 stelden de collegepartijen vast dat in de toekomst ,,nog zorgvuldiger met benoemingen moet worden omgegaan.