Sterren kijken

We staan met vrienden in de tuin, hier in Engeland. Boven ons straalt de Melkweg, als een dikke streng stille diamanten.

,,Kijk daar, vier sterren die een rechthoek vormen, en dan die drie sterren op een rij'', wijst mijn Britse vriend, ,,dat sterrenbeeld noemt Karen de plof.'' Iedereen lacht. Het is inderdaad waar dat ik dat sterrenbeeld ooit één keer, twintig jaar geleden, in het Engels de plof genoemd heb. Het was zo'n grappige fout dat ik toen al wist dat ik daar nog jaren mee geplaagd zou worden. Het heet in het Engels de ploeg, the plough, maar de gh moet in dit woord niet als een f maar als een w uitgesproken worden.

Ik leg uit hoe je vanaf de plof de Poolster vinden kunt en dus het noorden en de Kleine Beer. Ik wijs Cassiopeia aan en de Draak. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik kom uit de Randstad en leerde de sterren pas kennen toen ik achttien was en voor het eerst met vakantie naar Frankrijk ging.

Onze vrienden zijn ook echte stadsmensen, ze kennen de sterren niet. ,,Dat is de Orion'', zeg ik, ,,het enige sterrenbeeld dat je niet alleen hier, maar ook op het zuidelijk halfrond soms duidelijk kunt zien, maar dan ondersteboven.''

,,Wat kunnen jullie hier de sterren prachtig zien'', zeggen ze.

,,Het is vandaag wel erg mooi'', zeg ik.

,,Geniet er maar van, voor zolang als het duurt'', zegt mijn vriend. ,,Kijk daar, die lichte plek aan de horizon, die was er drie jaar geleden niet. Dat dorp heeft straatlantaarns gekregen, en dat dorp daar ook'', wijst hij.

We wonen op de grens van Somerset en Dorset. De regering wil 51.600 huizen bouwen in het groene land van Somerset en 65.000 in Dorset. Overal moet gebouwd worden, maar in het noorden van Engeland kan dat gedeeltelijk op zogenoemde brown sites: door in onbruik geraakte gebouwen en fabrieken af te breken of te renoveren. Dat kan hier in het zuidwesten niet, want er was hier nooit veel industrie.

,,Er is hier nog zoveel ruimte'', zeggen onze vrienden, ,,zouden die honderdduizend huizen echt veel uitmaken?''

,,Ik denk het wel'', zegt mijn vriend, ,,het zijn niet alleen de huizen die hier voor het jaar 2011 moeten komen, maar ook de infrastructuur die aangepast moet worden. Bovendien is het einde zoek. Wat zullen ze na 2011 niet nog willen bouwen?''

We gaan naar binnen en na even zoeken laat ik hun de foto zien die vorig jaar op deze Achterpagina verscheen. ,,Zo zag Schiphol er vijftig jaar geleden uit'', zeg ik.

,,Het lijkt Bristol Airport wel'', zeggen ze verbaasd.

,,Ja, precies'', zeggen wij.

,,Heathrow en Gatwick bestonden toen nog niet'', zegt mijn vriend. ,,Er was toen alleen een klein vliegveldje in Croydon.''

Hoe zal het er hier over vijftig jaar uitzien? Hoe ver zal de volgende generatie moeten reizen om de sterren te kunnen zien? Naar de maan?

    • Karen Gerbrands