Statistieken 1

Gerard Visscher stelde in NRC Handelsblad (21 januari), dat CBS-statistieken op basis van persoonsenquêtes ernstig vertekend zijn, omdat de mate waarin allerlei bevolkingsgroepen aan de enquêtes meewerken sterk verschilt: er is selectieve non-respons. In mijn reactie (26 januari) legde ik uit dat de verschillen in deelname de statistische uitkomsten niet hoeven te vertekenen. Het CBS publiceert niet naïef de enquêtegegevens maar weegt deze eerst om te corrigeren voor de verschillen in deelname. Vervolgens wordt het resultaat van die correctie geverifieerd door te vergelijken met gegevens uit andere bronnen.

Visscher reageert in NRC Handelsblad van 1 februari met een betoog waarvan de kern is dat de correctie niet helpt en dat de door het CBS gepubliceerde uitkomsten nog steeds fout zijn. Volgens hem blijkt dat uit vergelijking met tellingen uit registraties, met name de registraties van de arbeidsbureaus en het onderwijs. Vergelijken met deze en andere registraties is echter precies wat het CBS heeft gedaan bij de door mij vermelde verificatie. Over de resultaten hebben we uitvoerig gepubliceerd. Ons onderzoek kan dus worden nagerekend door iedereen die dat wil. Visscher heeft deze CBS-publicaties genegeerd. Tot hij er wel serieus op in gaat in voor anderen verifieerbare wetenschappelijke publicaties, is sprake van een non-issue.

    • Dir.Sociaal-Economische Statistieken Cbs
    • Cornelis Van Bochove