Sociobiology

Goed en terecht dat Sociobiology van E.O. Wilson terecht is gekomen in het rijtje van Boeken van deze eeuw (29.1.99).Toch heb ik twee punten van kritiek op het voortreffelijke artikel van Frans van der Helm. Na de terechte verzuchting dat het idee dat `dieren handelen in het belang van de soort' nu eens geschrapt moet worden, staat daar: `soortgenoten zijn nu juist je grootste concurrenten'. Dat kan echt niet in een stuk over sociobiologie, een wetenschap die inzichtelijk heeft gemaakt dat altruïstisch en egoïstisch gedrag ten opzichte van andere individuen evolutioneel voordelig is. Beter ware: `Vanuit je genen gezien, zijn soortgenoten juist je grootste concurrenten, behalve je verwanten en je (potentiële en actuele) seksuele partners'.

Verder heeft Van der Helm het over het (politiek geïnspireerde) protest tegen Sociobiology. Hij noemt de reactie een tweetrapsraket: `Eén: de nieuwe inzichten waren domweg niet waar. Twee: indien waar, dan gevaarlijk'. Volgens mij is er nog een derde trap: als waar en niet gevaarlijk, dan volstrekt oninteressant, allang bekend, de moeite niet waard.

    • Paul van Dongen