Servië komt naar overleg over Kosovo

Servië neemt deel aan de Kosovo-conferentie die morgen in Rambouillet bij Parijs begint. Maar het Servische parlement, dat dit gisteren besloot, maakte wel duidelijk dat de Serviërs zich in de onderhandelingen over een vreedzame regeling zeer hard zullen opstellen.

Het Servische parlement stemde met overweldigende meerderheid (227 tegen drie stemmen) in met de deelname van een Servische/Joegoslavische delegatie aan de conferentie van Rambouillet. Maar in de resolutie waarin die instemming wordt gegeven, wordt categorisch uitgesloten dat Kosovo zich ooit van Servië kan afscheiden en wordt tevens uitgesloten dat er in Kosovo ooit buitenlandse troepen worden gelegerd om toe te zien op de uitvoering van een eventueel akkoord. In de resolutie wordt scherpe kritiek geuit op de NAVO, de VS en hun Europese bondgenoten wegens de dreigementen met geweld in de kwestie-Kosovo en wordt het vredesplan van de internationale gemeenschap, dat de basis vormt van het overleg in Rambouillet, veroordeeld als ,,extreem bevooroordeeld en ontoelaatbaar''.

Tijdens het debat voeren de meeste sprekers heftig uit tegen het vredesplan. ,,Er worden oplossingen aangedragen die onze territoriale integriteit en soevereiniteit in gevaar brengen'', vond de Servische premier Mirko Marjanovic. ,,Kosovo kan nooit worden losgemaakt uit Servië. Het is al eeuwen Servisch gebied en dat blijft het ook.'' De samenstelling van de Servisch-Joegoslavische delegatie wordt pas vandaag bekendgemaakt.

De Servische televisie zond het debat gisteren uit, maar greep in als parlementariërs in hun toespraken kritiek uitten op het beleid van president Miloševic: in die gevallen werd de stem van de spreker weggedraaid en kwam er een commentator aan het woord. Dat gebeurde ook toen een van de parlementariërs in zijn rede kritiek uitte op deze vorm van censuur.

In diverse hoofdsteden in het Westen zijn gisteren nieuwe details gegeven over de troepenmacht, die de NAVO-landen in Kosovo willen legeren om toezicht te houden op de uitvoering van een eventueel akkoord in Rambouillet, ook al wordt in Joegoslavië vrijwel dagelijks gezegd dat het bewind in Belgrado nooit en onder geen enkele omstandigheid zo'n troepenmacht op het grondgebied van het land zal accepteren. De Franse minister van Defensie zei gisteren dat de troepenmacht 25.000 tot 30.000 militairen zal omvatten, onder wie vijfduizend Fransen. Frankrijk zou ook veertig vliegtuigen en schepen leveren. Het Verenigd Koninkrijk is van plan zesduizend militairen naar Kosovo te sturen en de Verenigde Staten denken aan een bijdrage van vierduizend man. (Reuters, AFP, AP)