Privatisering Ziektewet stopzetten

GroenLinks wil WAO-premiegeld gebruiken om zieke werknemers in hun eerste ziektejaar terug naar werk te geleiden. Daarnaast dient de privatisering van de Ziektewet terug te worden gedraaid.

Dat zijn twee van de tien voorstellen die GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Rosenmöller, gisteren presenteerde. De voorstellen zijn erop gericht het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WAO, terug te dringen. GroenLinks is de vierde politieke partij die met een alternatief komt voor de plannen van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Hij wil de stijging van het aantal WAO'ers met 16.000 terugbrengen. Nu zijn er zo'n 900.000 WAO'ers.

GroenLinks ziet vooral in het eerste ziektejaar mogelijkheden om het aantal WAO'ers te verminderen. Aan de WAO gaat één jaar ziekte vooraf. Sinds 1996 dient de werkgever gedurende dat hele jaar minstens 70 procent van het loon door te betalen. De gedachte achter die maatregel was dat de werkgever daarmee gestimuleerd zou worden meer aan het voorkomen van ziekteverzuim te doen.

Volgens Rosenmöller gebeurt het tegenovergestelde. Indien een werknemer langer dan drie maanden ziek is, neemt de werkgever volgens hem geen enkele verantwoordelijkheid meer. Ook de arbodienst, die de zieke werknemer zou moeten helpen terug aan het werk te gaan, slaagt daar bij langdurige ziektegevallen niet in. Volgens GroenLinks is dat omdat deze commerciële instellingen elkaar beconcurreren op een zo'n hoog mogelijke reïntegratie tegen zo'n gering mogelijke inspanning.

De partij stelt nu voor om werkgevers niet langer dan drie maanden verantwoordelijkheid te geven voor hun zieke werknemers. Voor de overige negen maanden tot de WAO moet weer een publieke Ziektewet gelden.

Om werknemers al in het eerste ziektejaar te helpen bij het vinden van een baan of om ze naar hun oude werk terug te brengen zou geld dat voor WAO-uitkeringen is bedoeld, beschikbaar moeten komen, zo stelt GroenLinks voor. De arbodiensten zijn samen met enkele uitkeringsinstanties zoals het Gak bezig om met een dergelijk voorstel naar Hoogervorst te gaan. Ook de beheerder van het WAO-fonds, het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), wil de WAO-gelden gebruiken om te voorkomen dat mensen in de WAO terecht komen. Lisv-voorzitter Buurmeijer verbindt daar wel de voorwaarde aan dat de arbodiensten die met gebruik van dit geld de reïntegratie moeten verzorgen, onder wettelijk toezicht komen te staan.

Als alle voorgestelde maatregelen falen, wil GroenLinks werkgevers verplichten minstens vijf procent van hun personeel uit mensen die gehandicapt zijn geraakt door hun werk. Volgens Rosenmöller hebben bedrijven en instellingen nu slechts 1,3 procent arbeidsgehandicapten in dienst, tegen 1,9 procent eind jaren tachtig.