Pas verschenen

J. Braat e.a. (red.): Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten. Bataafsche Leeuw, 343 blz. ƒ95,–

Gedetailleerde beschrijving van alle vondsten uit het meest noordelijke huis ooit door Nederlanders gebouwd. Alles nauwkeurig gefotografeerd en getekend, zowel de schoenzolen, de knopen, de mesheften, als de boeken, prenten en de inktpot. Met uitvoerige inleidingen.

Peter Dorleijn: De bouwgeschiedenis van de botter. Vierendertig voet in de kiel. Van Wijnen, 168 blz. ƒ149,50, na 1 april ƒ169,50

Uitgebreide studie over de bouw, het onderhoud, reparatie en gebruik van de botter, een onderzoeksproject van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Fraai uitgegeven, met detailtekeningen, foto's en vier losse bouwtekeningen, schaal 1 : 20.

Alan Sokal & Jean Bricmont: Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap. Vertaald uit het Frans en het Engels door collectief EPO. De Geus, 287 blz. ƒ49,90

De `affaire-Sokal' leidde in 1997 in Frankrijk tot felle polemieken over het postmodernisme en de status van wetenschap.

De aanval van Sokal en Bricmont op Franse denkers en hun metaforische gebruik van wetenschappelijke termen was echter vooral gericht tegen de populariteit van hun ideeën onder literaire en sociale wetenschappers in de Verenigde Staten.

Liek Mulder en Willem Frijhoff: Een onderschatte universiteit.

350 jaar Gelderse Academie in Harderwijk. Harderwijk Reeks/Veluws Museum Harderwijk, 185 blz. ƒ45,–

Vrijwel vergeten, maar historisch gezien niet onbelangrijk: de Universiteit van Harderwijk. Vorig jaar werd herdacht dat zij 350 jaar geleden werd opgericht. Deze bundel bevat hoofdstukken over de hoogleraren, de studenten, de gebouwen en de collectie van deze instelling die in 1811 werd opgeheven.

Thea Roodhuyzen: In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.

De Bataafsche Leeuw, 240 blz. ƒ69,50

De Nederlandse marine van het eind van de achttiende eeuw heeft geen goede naam en wordt doorgaans vergeleken met de roemvolle tijden van de Gouden Eeuw. Dit proefschrift stelt de ontwikkelingen en moderniseringen omstreeks 1800 in een breed perspectief, waaruit blijkt hoe dynamisch en vernieuwend de marine juist in deze periode is geweest.