OESO waarschuwt Parijs over tekort en 35 uur

Frankrijk moet zijn begroting op orde brengen. Bovendien kan de verplichte verkorting van de werkweek negatieve gevolgen hebben voor de Franse economie. Deze waarschuwing heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van 29 industrielanden, geuit in haar gisteren gepubliceerde jaarrapport over Frankrijk.

De OESO stelt overigens vast dat Frankrijk het economisch redelijk doet. Maar volgens de OESO lijkt het erop dat het land iets te veel meedeint op de golven van de Europese en Monetaire Unie (EMU) en de aanpak van zijn begroting wat verwaarloost. Dat kan ertoe leiden dat het nog maar weinig speelruimte over heeft als de economie onverhoopt verslechtert. Volgens de OESO komt het Franse budgettekort dit jaar uit op 2,4 procent, slechts iets meer dan een half procent onder de EMU-norm.

De organisatie raamt daarin de economische groei van het land voor dit jaar op 2,4 en voor volgend jaar op 2,6 procent. Vorig jaar bedroeg de groei 3,1 procent. De ramingen dateren echter van twee maanden geleden en het is waarschijnlijker dat de groei van de Franse economie op de 2,4 procent blijft hangen. Dat komt doordat bedrijven wat minder investeren als gevolg van de crises in de diverse landen in de wereld. Ook de groeiraming van de regering, die voor dit jaar 2,7 procent bedraagt, zou kunnen worden verlaagd tot 2,4 procent.

Frankrijk mikt op een inflatie van 2 procent, maar volgens de OESO wordt dat dit jaar maar 1 procent. Volgend jaar kan de inflatie iets oplopen tot 1,3 procent.

De OESO waarschuwt ervoor dat de invoering van een 35-urige werkweek, bedoeld om de werkloosheid te verkleinen, de productiviteit kan aantasten en de arbeidskosten kan opdrijven. De werkloosheid zal erdoor slecht weinig afnemen. Een structurele wijziging van de arbeidsmarkt is dan ook op haar plaats, meent de OESO.