Nuon koop Fries drinkwaterbedrijf

De pogingen van het Groningse en Drentse Waterleidingbedrijf om Waterleiding Friesland over te nemen, zijn mislukt. Ondanks een bod van 1 miljoen gulden meer, stemden de aandeelhouders, de 31 Friese gemeenten, gisteren definitief in met een verkoop van de aandelen aan Nuon. Het energiebedrijf betaalt hiervoor in totaal 169 miljoen gulden met een rente-opslag van 4 procent vanaf 1 januari 1999, de formele ingangsdatum van de fusie. In de vergadering kwam de brief van Minister Pronk (Vrom) waarin hij zich bezorgd toonde over de fusie (de tarieven mogen niet stijgen en de aandelen moeten in overheidshanden blijven) aan de orde. De aandeelhouders concludeerden dat Pronks visie geen belemmering vormt voor overname door Nuon. (Van onze correspondent)