Klachtenlawine over kosten euro

Geen kosten meer voor het wisselen van geld. Dat was een belangrijk argument voor de euro, de gezamenlijke munt die elf lidstaten van de Europese Unie sinds 1 januari hebben ingevoerd. Het blijkt een vergissing. Banken brengen voor het geldwisselen nog steeds kosten in rekening. De voorzitster van de commissie monetaire zaken van het Europees Parlement, Christa Randzio-Plath, wil daarom dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar mogelijke kartelafspraken van banken hierover.

De Commissie wordt al sinds de eerste dagen van de euro overstroomd met klachten over de kosten die banken in rekening brengen. De Commissie wil de klachtenstroom stimuleren door vanaf vandaag een speciaal telefoonnummer (00 32 2 2965608) en een e-mail adres (eurosignal@dg24.cec.be) aan klagers ter beschikking te stellen. De bedoeling is om met verzamelde gegevens in de hand de banken onder druk te zetten om zich te matigen.

Zolang er geen eurobankbiljetten in omloop zijn (dat gebeurt pas in 2002) moet een Nederlander die in België inkopen wil doen eerst met zijn guldens Belgische franken kopen. De banken brengen nog steeds de kosten van dat omwisselen in rekening. Die kosten zijn voor hen veel lager dan voor de komst van de euro, omdat ze geen koersrisico's meer hebben.

Volgens een onderzoek van het Europees Parlement brengen de banken in de elf landen die de euro hebben ingevoerd kosten in rekening die variëren van 1 tot 3,75 procent van het te wisselen bedrag. De banken verdedigen zich met het argument dat vroeger een deel van hun kosten werd gedekt door het verschil tussen de valutakoers bij aankoop en bij verkoop. Dat kan binnen het eurogebied niet meer, omdat sinds 1 januari de valutakoersen van de deelnemende landen onwrikbaar vastliggen.

Wie denkt kosten te kunnen besparen door in de eurolanden creditcards te gebruiken, kan bedrogen uitkomen. In sommige gevallen worden toch kosten berekend. Voor American Express is het aanhouden van de officiële eurokoersen zonder extra kosten een argument om reclame mee te maken.

Onnodige kosten kunnen ook ontstaan als iemand giraal geld ontvangt uit een ander euroland. Als een Nederlands bedrijf iemand in België betaalt, valt het aan te bevelen na te gaan welke koers die onderneming heeft gehanteerd bij het omrekenen van guldens in franken.

Hoewel de onderlinge koersen op 31 december zijn vastgezet, lijkt dit nog niet bij alle ondernemingen doorgedrongen.

Correctie:

In het artikel Klachtenlawine over kosten euro (in de krant van vrijdag 5

februari, pagina 13) stond een speciaal telefoonnummer vermeld. Dit nummer

(00 32 2 2965608) is echter een faxnummer.

    • Ben van der Velden