Kinderopvangbedrijven willen eigen CAO

Voor de kinderopvang moet een aparte CAO komen. De werkgevers willen onder de CAO Welzijn uit omdat die te duur is en bovendien marktwerking verhindert. De branchevereniging van ondernemers BKN heeft dat tegenover de Stichting van de Arbeid kenbaar gemaakt. De vorig jaar afgesloten CAO in het welzijn leidt in de ogen van de werkgevers tot ,,buitenproportionele kostenstijgingen''. In het akkoord zijn maximumsalarissen in de kinderdagverblijven met ongeveer 300 gulden per maand opgetrokken.

Ook klagen de werkgevers over concurrentievervalsing. Gesubsidieerde instellingen kunnen immers terugvallen op overheidsmiddelen, zo stelt Stichting Kinderopvang Nederland (SKON). ,,Zelfstandige ondernemingen hebben die mogelijkheid niet en zullen de kostenstijgingen in de tarieven moeten doorvertalen''. (ANP)