Hardere aanpak eigenaar drugspand

Eigenaren en verhuurders van drugspanden in Leeuwarden worden voortaan hard aangepakt. Na aanhoudende klachten van buurtbewoners over overlast kan een eigenaar/huurder een waarschuwing of proces verbaal krijgen, wanneer de situatie niet verbetert. Bij aanhoudende overlast kan het pand op last van de burgemeester worden gesloten.

Leeuwarden loopt met deze aanpak van eigenaren/verhuurders voorop in Nederland. De gemeente maakte gisteren bekend dat in samenwerking met politie en openbaar ministerie een meldpunt voor drugsoverlast is ingesteld. Doel is de overlast veroorzaakt door drugsgebruikers in woningen terug te brengen. Burgers kunnen het meldpunt bellen bij ernstige klachten over overlast veroorzakende drugsgebruikers.

Volgens C. Bangma, politiechef Midden-Friesland, hebben zes woningeigenaren en huurders in Leeuwarden na klachten van omwonenden de afgelopen weken al een waarschuwingsbrief gehad. ,,Binnen de kortste keren hield de overlast op.'' Echter van de maatregel moeten geen wonderen worden verwacht, stelt hij. ,,De kans bestaat dat de problemen zich verplaatsen naar andere panden. Toch is het goed dat burgers merken dat er iets met hun klacht gebeurt.''

De Leeuwarder hoofdofficier van justitie H. Brouwer kondigde aan dat bij verschuiving van problemen naar nieuwe panden ook deze eigenaren/verhuurders aangepakt worden en zonodig strafrechtelijk vervolgd zullen worden. ,,We stappen van eigenaar naar eigenaar en van verhuurder naar verhuurder.''

Enkele jaren geleden telde Leeuwarden nog dertig drugspanden. Inmiddels is dit aantal teruggebracht tot zes. Overigens verplaatst de overlast zich naar de straat.

In de Rotterdamse wijk Delfshaven werd vorig jaar zomer een soortgelijk meldpunt voor drugsgerelateerde overlast ingesteld. Van de 120 drugspanden werden zestig na klachten gesloten. Het probleem verplaatste zich hier echter ook. Volgens een lid van de ambtelijke werkgroep in Leeuwarden, die contacten onderhoudt met Delfshaven, zijn er inmiddels zestig drugspanden op andere plaatsen bijgekomen.