Gouverneur Atjeh wil van Indonesië federatie maken

Voor het eerst heeft een provinciegouverneur in Indonesië zich openlijk uitgesproken voor het omvormen van Indonesië naar een federale staat. Volgens gouverneur Syamsuddin Mahmud van Atjeh, die net als zijn collega's is benoemd door de regering in Jakarta, wordt ,,het steeds urgenter dat Indonesië een federale staat wordt teneinde tegemoet te komen aan de specifieke culturele verschillen in het land''.

Gouverneur Syamsuddin Mahmud heeft dat vandaag gezegd in een verklaring, verspreid door het officiële persbureau Antara. Zijn uitspraak komt op een moment dat in Jakarta druk wordt gesproken over mogelijkheden om het beleid te decentraliseren en de 27 provincies meer bevoegdheden te geven. In verschillende delen van Indonesië zijn de afgelopen maanden etnische en religieuze uitbarstingen geweest. Twee weken geleden vielen in Ambon meer dan honderd doden bij botsingen tussen christenen en moslims. In Atjeh zouden eergisteren verschillende mensen om het leven zijn gekomen toen de politie het vuur opende op een menigte.

Na de soevereiniteitsoverdracht door Nederland was Indonesië korte tijd een federale staat, maar na een jaar werd het beleid gecentraliseerd in Jakarta. Met het aftreden van president Soeharto, vorig jaar mei, is niet alleen de discussie op gang gekomen over democratisering maar ook over decentralisering. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar Oost-Timor, de vroegere Portugese kolonie die in 1976 werd ingelijfd als 27ste provincie van Indonesië. Nadat president Habibie eerder had verklaard Oost-Timor vergaande autonomie te willen geven, maar geen onafhankelijkheid, heeft de Indonesische regering inmiddels gezegd dat die laatste mogelijkheid niet langer is uitgesloten, indien het volk dat wil. Door die uitspraak zijn de spanningen in Oost-Timor de afgelopen weken sterk opgelopen. Veel waarnemers vrezen voor een burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid. Om die reden zei bijvoorbeeld de Oost-Timorese bisschop Belo deze week dat er voorlopig nog geen referendum moet worden gehouden over de toekomst van Oost-Timor. Eerst zou er in een jarenlange periode van verregaande autonomie een proces van verzoening op gang moeten komen.(Reuters)