Brazilië en IMF eens over raamwerk

De regering van Brazilië en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn het eens geworden over een nieuw raamwerk voor de stabilisering van de Braziliaanse economie, die sinds de recente devaluatie van de real in een crisis verkeert.

Dit maakten het Braziliaanse ministerie van Financiën en het IMF gisteren na drie dagen overleg bekend. Volgens het raamwerk wordt ernaar gestreeft de inflatie dit jaar onder de 10 procent te houden. Andere doelstelling is het primaire begrotingsoverschot (exclusief schuldverplichtingen) te laten uitkomen op 3 à 3,5 procent in plaats van de eerder geraamde 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld moet tot onder de 46,5 procent van het bbp dalen.

Beide partijen verklaarden dat het raamwerk een belangrijk fundament vormt voor het economische beleid dit jaar. Sinds de regering vorige maand besloot de real te laten zweven, daalde de waarde van de munt met 33 procent ten opzichte van de dollar. Hierdoor groeit het risico van inflatie.

IMF-onderdirteur Stanley Fischer en de Braziliaanse minister van Financiën, Pedro Malan, benadrukten het belang van het beteugelen van de inflatie. ,,Wat we in ieder geval niet willen is terug naar het inflatie-niveau dat de jaren tachtig kenmerkte en de periode voor de introductie van de real in 1994'', aldus Malan. De minister onderstreepte dat de regering in de komende weken en maanden strenge fiscale maatregelen zal moeten nemen. Hij ontkende dat de regering drastische stappen wil nemen om de inkomsten te verhogen.

,,We verwachten dat de Braziliaanse autoriteiten de doelen halen'', zei Fischer. ,,Dat betekent dat ze de verdiensten van het Plan-real [de koppeling aan de dollar in 1994] moet behouden door te voorkomen dat de eenmalige prijsstijging die onvermijdelijk het gevolg is van een devalutie, uitmondt in een voortgaande inflatie.'' Hij meende dat na verloop van tijd de verhoogde rente weer omlaag kan.

Een team met IMF-afgevaardigden blijft in Brazilië om opnieuw te onderhandelen over het versneld vrijgeven van tranches van het beloofde IMF-hulppakket van 41,5 miljard dollar.

Binnen twee weken zal duidelijk worden of Brazilië een deel ter waarde van 9 miljard dollar kan ontvangen. De real sloot na gisteren na een kalme handelsdag op 1,81 ten opzichte van de dollar. (AP, Reuters)