Afrikaanse poëzie

In zijn bespreking van de bloemlezing O wye en droewe land geeft Guus Middag (Boeken, 29.1.99) ook een beknopt overzicht van de verschillende manieren waarop de laatste jaren in Nederland aandacht is besteed aan de Afrikaanse poëzie. Hij noemt speciale tijdschriftafleveringen, een minifestival van Poetry International en de ophanden zijnde bloemlezing van Komrij.

In dit verband had hij zeker ook het eerste samenwerkingsproject in boekvorm tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse dichters van de laatste jaren moeten noemen: de in 1997 verschenen bundel Ons klein en silwerige planeet, die ik samen met de Zuid-Afrikaanse dichter Johann Lodewyk Marais heb samengesteld. Aan deze bundel hebben 70 dichters uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika een (veelal speciaal voor deze gelegenheid geschreven) gedicht bijgedragen, waarin natuur of landschap centraal staan.

Ons klein en silwerige planeet is uitgegeven door J.L. van Schaik in Pretoria en wordt in Nederland gedistribueerd door uitgeverij Jan van Arkel in Utrecht.

    • Ad Zuiderent