ZENDMASTEN

Verkeer en Waterstaat heeft de aanbieders van mobiele telefonie de belofte ontlokt zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik te maken van zendmasten. Dit om de wildgroei van de antennes tegen te gaan. In Nederland staan nu ruim 3000 masten.