VESTIGINGSBELEID

Huisartsen in Nederland zijn georganiseerd in huisartsengroepen. Dat zijn veelal overlegorganen waarin huisartsen zich verenigen die bijvoorbeeld in eenzelfde stadsdeel actief zijn. Daarnaast bestaan er waarnemingsgroepen, combinaties van huisartsengroepen. Waarnemingsgroepen regelen onder meer de weekenddiensten.

Samen met de 23 districtskantoren (District Huisartsen Vereniging DHV) van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bepalen de huisartsen- en waarnemingsgroepen het vestigingsbeleid voor huisartsen.

Huisartsen die zich willen vestigen kunnen dat op twee manieren doen.

Wie binnen de regio van zijn of haar zorgverzekeraar verhuist, krijgt vaak een lijst toegestuurd met beschikbare huisartsen. Het is ook mogelijk om na verhuizing zelf op zoek te gaan naar een nieuwe huisarts. Het is daarbij handig om kennismakingsgesprekken te voeren. Een huisarts heeft zorgplicht. Hij kan alleen iemand weigeren op te nemen in zijn bestand als zijn praktijk al druk bezet is of als de huisarts er langer over zou doen dan 15 minuten om bij de patiënt thuis te komen.