Staking drukt resultaat Air Canada

Air Canada heeft vorig jaar een verlies geleden van 16 miljoen Canadese dollar (20,6 miljoen gulden) tegenover een winst van 427 miljoen dollar in 1997. De verslechtering van het resultaat is grotendeels te wijten aan een pilotenstaking in september. De luchtvaartmaatschappij gaat haar kosten verlagen en het aantal personeelsleden, dat op het ogenblik 19.000 bedraagt, verkleinen. (ANP)