Poplašen kiest voor gematigde

De president van de Servische Republiek in Bosnië, Nikola Poplašen, heeft Petar Djokic, voorzitter van het parlement van de Servische Republiek en lid van de Socialistische Partij, die deel uitmaakt van de gematigde coalitie Sloga, aangewezen als kandidaat-premier.

In de Servische Republiek bestaat al sinds de verkiezingen van de herfst van vorig jaar een politieke impasse. Tot twee keer toe heeft Poplašen kandidaat-premiers benoemd die niet het vertrouwen kregen van het parlement, waarin noch de ultra-nationalisten, noch Sloga een meerderheid hebben. Geregeerd wordt door de demissionaire (gematigde) premier Milorad Dodik, een leider van Sloga. De internationale gemeenschap eist dat Dodik, voorstander van het vredesakkoord van Dayton, opnieuw premier wordt. Poplašen, een tegenstander van Dayton, wil daar echter niets van weten.

Het parlement van Bosnië koos gisteren in Sarajevo de twee co-premiers van het land. Het herkoos Haris Silajdzic, die al co-premier was, namens de moslim-Kroatische federatie. De andere co-premier (namens de Servische Republiek) werd Svetozar Mihajlovic, lid van Sloga. Mihajlovic wordt beschouwd als gematigd, dit in tegenstelling tot zijn voorganger, Boro Bošic. (Reuters, AP)