Optimisme over financiering van Rotterdam 2001

De organisatie van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa is vol vertrouwen dat het bedrijfsleven en instellingen 17 miljoen gulden zullen bijdragen aan het evenement in 2001. De gemeente Rotterdam en de rijksoverheid nemen elk eveneens 17 miljoen voor hun rekening. De kosten van de manifestatie Culturele Hoofdstad van Europa – de titel die Rotterdam in 2001 met het Portugese Porto deelt – zijn begroot op 51 miljoen gulden.

,,Het gaat lukken,'' zei mr. Paul N. Nouwen, hoofddirecteur van de ANWB, gisteren als voorzitter van de stichting Rotterdamse Culturele Hoofdstad, bij de presentatie van de eerste opzet voor het evenement Culturele Hoofdstad dat als motto `Rotterdam is vele steden' heeft gekregen. Wethouder H. Kombrink (Kunstzaken) toonde zich `niet pessimistisch'. Hij verwees naar Den Haag waar de gemeente slechts 2,5 miljoen gulden besteedde aan de viering van 750 jaar stad, maar 30 miljoen gulden aan sponsorgelden binnenhaalde.

Het Rotterdamse college van B en W heeft zich volgens Kombrink geheel achter het concept `Rotterdam is vele steden' geschaard dat is opgesteld door de intendant voor Culturele Hoofdstad, Bert van Meggelen, ex-directeur van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, Arnhem en Groningen. De provincie Zuid-Holland wil ongeveer drie miljoen gulden bijdragen mits de gemeenten in de regio rond Rotterdam bij het evenement worden betrokken. Van Meggelen verzekerde dat dit het geval zal zijn. De regio is met burgemeester mevr. M. van Rossum van Hellevoetsluis in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd.

Van Meggelen, die pas sinds 1 oktober intendant is en die sinds kort wordt bijgestaan door een staf van twaalf deskundigen, kreeg de afgelopen maanden al honderden plannen en suggesties voor Culturele Hoofdstad, van inwoners, maar ook van bedrijven binnen en buiten Rotterdam. Hij wil omstreeks 1 juni het concrete programma in grote lijnen vaststellen. Mr. Nouwen: ,,Als dat is gebeurd, zullen we het bedrijfsleven gaan benaderen. Het is overigens de bedoeling 5 miljoen gulden te reserveren voor `nagalm' van het evenement in 2002.'' Van Meggelen meent dat de manifestatie Culturele Hoofdstad een blijvende bijdrage moet leveren aan het culturele klimaat in Rotterdam.

Met zijn uitgangspunt `Rotterdam is vele steden' wil Van Meggelen talrijke thema's aansnijden, zoals het multi-etnische en internationale karakter van Rotterdam, een stad `met een uitgestelde identiteit'. Slechts twee projecten staan tot nu toe vast. Er komt een expositie over sociale woningbouw ter herdenking van de invoering van de eerste Woningwet in 1901. En er komt in samenwerking met de Erasmus Universiteit een omvangrijk project rond de figuur van Erasmus, waarbij acht steden (waaronder Bazel, Londen en Bologna) zullen worden betrokken waar Erasmus heeft gewerkt. Met Porto is overleg gaande over gemeenschappelijke thema's die in beide steden aan de orde zullen komen. Ook zijn er plannen om nazaten van emigranten in de VS en Canada die vanuit Rotterdam vertrokken, te bewegen de Culturele Hoofdstad te bezoeken.