Kamer tevreden met CAO

De `misinterpretaties' en `rekenfoutjes' die tot het conflict over de politie-CAO hebben geleid, hebben geen verdere politieke consequenties. Nadat er gistermiddag alsnog een akkoord bereikt was, viel de druk tijdens het gisteravond ingelaste Tweede-Kamerdebat over de politie-CAO weg. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) kon volstaan met tekst en uitleg over de CAO.

Eerder op de middag hadden werkgevers en bonden de nieuwe CAO-afspraken ondertekend. ,,We hebben weer een goede CAO'', aldus politiebondvoorzitter Van Duyn na afloop van het beraad. De politieagenten behouden het loon zoals dat was afgesproken voordat er een conflict over rees, alleen is de techniek van de loonschalen iets veranderd. In plaats van een loonsverhoging van 6 procent in sommige schalen komt er nu een verhoging van 2,66 procent plus een zogenoemde `politieflexibiliteitstoeslag'.

De kosten voor de hogere lonen, in totaal 35 miljoen gulden, worden deels door de bonden gedragen (13,4 miljoen) en deels door het ministerie (21,6 miljoen). Peper zegde toe dat de benodigde gelden niet ten koste gaan van de politiesterkte. Wel zullen ze uit de begroting van onder meer de politiekorpsen gehaald worden.

De minister erkende dat de flexibiliteitstoeslag een ,,uitstel van executie'' is. ,,Het is de bedoeling dat die toeslag in 2000 structureel aan de salarissen wordt toegevoegd. Als dan tenminste blijkt dat de politie flexibeler is gaan werken'', aldus Peper, die overigens ,,de volledige verantwoordelijkheid voor de rekenfout'' op zich nam. Tegelijk liet hij niet na te benadrukken dat hij ,,niet begreep hoe mensen die elkaar al zo lang, zo goed kennen zo'n verschil van interpretatie konden krijgen''. ,,Mijn mensen hebben ten onrechte gerekend met de percentages die zij in hun hoofd hadden, terwijl de exacte cijfers op tafel lagen'', aldus de minister.

Vrijwel de hele Kamer karakteriseerde de gang van zaken rond de politie-CAO als ,,klungelig''. ,,Een beschamende vertoning'', aldus het D66-kamerlid Scheltema die constateerde dat ,,het blazoen van de minister een lelijke vlek heeft opgelopen''.

Kamerlid Rietkerk (CDA) bestempelde de flexibiliteitstoeslag als ,,cosmetica'' en vroeg of de minister de extra inspanning van de zijde van de politie kon aantonen. Dat kon de minister niet. Rietkerk wilde nog geen eindoordeel over het handelen van Peper uitspreken.

Ook VVD-woordvoerder Nicolaï schortte zijn eindoordeel over de gang van zaken op tot ,,duidelijk is, hoe die 35 miljoen precies zal worden betaald''.