Hernieuwd akkoord

DE POLITIE EN het onderwijs hebben nu dan toch echt hun CAO. Een marathonsessie leidde gisteren in de vroege ochtend tot overeenstemming tussen minister Hermans (Onderwijs) en de vakbonden. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) en de politiebonden waren later op de dag in betrekkelijk korte tijd klaar met het wegwerken van hun onenigheid over het twee weken geleden afgesloten principeakkoord. In beide sectoren is de stakingsdreiging nu voorbij; er kan weer gewoon gewerkt worden.

Hoewel het om twee verschillende CAO's gaat, konden de onderhandelingen niet los van elkaar worden gezien. In zekere zin waren Hermans en Peper elkaars gevangene geworden. Het voor sommige groepen politieagenten riante CAO-akkoord dreigde maatgevend te worden voor het in personeelsomvang veel grotere onderwijs. Pas toen Hermans klaar was met de onderwijsbonden, kon Peper tot zaken komen met zijn CAO-partners. Die volgorde zal niet toevallig zijn.

WAT BETREFT DE politie-CAO ziet het er naar uit dat de eerder gemaakte afspraken ongewijzigd zijn gebleven. Door het omstreden beestje – het zogeheten Peper-periodiek – een andere naam te geven, namelijk Politie Flexibiliteit Toeslag, kon deze exclusief voor deze sector bestemd worden. Het is te hopen dat het meer is dan een tactische benaming en dat de toeslag ook daadwerkelijk wordt aangewend om de broodnodige flexibiliteit bij de politie te bevorderen.

Het onderwijspersoneel heeft met een generieke loonsverhoging van 2,5 procent met ingang van 1 februari dit jaar en een eindejaarsuitkering van 0,6 procent een inkomensverbetering die in lijn met de trend kan worden beschouwd. Ook in het onderwijs is een modernisering van de starre arbeidsvoorwaardenstructuur van het grootste belang. Daarom is het teleurstellend dat een deel van het geld dat voor dit doel was gereserveerd, bij de CAO-ronde alsnog is bestemd voor de algemene loonsverbetering. Meer dynamiek in de beloning wordt hierdoor een zaak van zeer lange adem.

POLITIE EN ONDERWIJS hebben hun CAO. Omwille van de arbeidsrust zijn het wederom zeer collectieve arbeidsovereenkomsten geworden.