Gratis heroïne in zes steden

Zes steden mogen bij wijze van proef gratis heroïne aan verslaafden verstrekken.

De Tweede Kamer stemt in met voorzetting van een experiment waarbij verslaafden onder medisch toezicht gratis heroïne krijgen. De proef kost zo'n vijftig miljoen gulden. Volgens minister Borst (Volksgezondheid) is de verstrekking in de vorm van een medisch experiment gegoten omdat het anders niet aanvaard zou worden. Verslavingszorg krijgt jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden zonder dat bekend is of de daarvoor geboden hulp effectief is.

Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer bij de bespreking van het voorstel van Borst om de proef met de verstrekking van gratis heroïne aan ernstig verslaafden uit te breiden tot 750 deelnemers verdeeld over zes steden: Amsterdam, Groningen, Den Haag, Heerlen, Rotterdam en Utrecht. Volgens het kabinet rechtvaardigen de resultaten van het vooronderzoek, waarbij vijftig verslaafden in Amsterdam en Rotterdam waren betrokken, deze uitbreiding.

Volgens de commissie die het experiment begeleidt, zijn er 750 deelnemers nodig om verantwoord te kunnen concluderen of het gratis verstrekken van heroïne leidt tot verbetering van het gedrag en de sociale positie van de verslaafde. Borst erkent dat het waarschijnlijk niet zal lukken om genoeg `spuitende' verslaafden te vinden. Rokende verslaafden die aan de voorwaarden voldoen zijn er wel voldoende.

Het vooronderzoek, dat de VVD Borst vorig jaar afdwong, was nodig om na te gaan of de gratis verstrekking van heroïne tot extra overlast leidt. In het najaar, nog voor dat onderzoek was afgerond, maakte de begeleidingscommissie al bekend dat de proef kan worden voortgezet: tijdens het vooronderzoek zouden er zich geen problemen van betekenis hebben voorgedaan. Gisteren stemde ook de VVD, zij het met veel aarzeling, net als D66, GroenLinks en PvdA in met voorzetting van het experiment. CDA, GPV, RPF, SGP en SP zijn fel tegen het gratis verstrekken van heroïne, met name ook omdat het experiment niet beoogt de deelnemers te laten afkicken.

Tijdens de discussie met de Kamer gaf Borst toe dat de gratis verstrekking van heroïne in het jasje van een (medisch) wetenschappelijk experiment was gestoken om het aanvaard te krijgen. ,,Als ik enkel had gezegd dat we gratis heroïne gaan verstrekken om de overlast op straat te beperken was u daar vast niet mee akkoord gegaan'', aldus Borst tot de Kamer.

Deelnemers aan het onderzoek, dat voor elk van hen afzonderlijk een half jaar duurt, kunnen in elk geval tot eind 2001 aanspraak maken op gratis heroïne. Dan is de begeleidingscommissie klaar. De commissie vindt het niet ethisch om de verslaafden na hun deelname aan het experiment aan hun lot over te laten, te meer niet als in 2001 zou worden besloten het gratis verstrekken tot staand beleid te maken.