Fed laat rentetarieven ongewijzigd

De Amerikaanse rente blijft onveranderd op 4,75 procent. De FOMC (Federal Open Market Committee), het beleidsbepalend comité van de Federal Reserve Bank (Amerikaanse stelsel van centrale banken) eindigde zijn zeswekelijkse bijeenkomst gisteren ,,zonder verdere mededelingen''.

Deze uitkomst werd algemeen verwacht, al waren er een paar economen en beleggers die vreesden dat de rente zou worden verhoogd. Dit na de bekendmaking dat de economische groei in het vierde kwartaal van 1998 5,6 procent op jaarbasis bedroeg. Dat was ongekend hoog. Veel economen verwachten dat de Fed nu een neutrale houding ten aanzien van de rente zal innemen en zal wachten op verdere signalen van de economie. De econoom Bruce Steinberg van Merrill Lynch verwacht wel een vertraging van de groei maar niet in zodanige mate dat de Fed de rente zou moeten verlagen. De bank verwacht dat de Fed zich de rest van dit jaar van rentestappen zal onthouden.

De bank J.P. Morgan voorziet een geheel ander scenario. Economen daar verwachten een sterke daling van de groei in de tweede helft van het jaar. ,,We verwachten lagere exporten en lagere bestedingen dan de meesten van onze collega's'', aldus de econoom Robert Mellman van de bank. ,,In het derde en vierde kwartaal zal de economie waarschijnlijk zelfs iets inkrimpen zodat we technisch gesproken met een kleine recessie te maken hebben.''

William Wilson van Comerica Bank in Detroit verwacht geen recessie. Hij meent ook dat de `zoutwatereconomen' aan de kusten er voortdurend naast zitten in hun voorspellingen. De `zoetwatereconomen' daarentegen, die in de omgeving van de grote meren, hebben het juist. ,,Wij verwachten drie tot drieënhalf procent groei voor 1999'', aldus Wilson. ,,De Fed zal spijt krijgen dat ze de rente in het najaar van 1998 heeft verlaagd.'' De rente verhogen hoeft echter niet want de inflatie zal gering blijven. Volgens Mellman van J.P. Morgan zal de Fed vanaf augustus de rente gaan verlagen en tot februari 2000 elke vergadering daarmee doorgaan. Mellman zegt uit te gaan van stabiele beurskoersen. Maar als zich later dit jaar een correctie of een krach voordoet zullen consumenten hun bestedingen beperken en zal de recessie langer duren.

    • Lucas Ligtenberg