EU: miljard subsidie terug na fraude

De lidstaten van de Europese Unie moeten ruim een miljard gulden aan Brussel terugbetalen. Ze hebben dit geld in 1995 door slecht financieel beheer, onvoldoende controle en fraude ten onrechte als steun aan de landbouw uitbetaald.

Het precieze bedrag is 493 miljoen euro (1.086.429 gulden), wat 1,7 procent is van de totale Europese landbouwsubsidies. De Europese Commissie betaalt de landbouwsteun aan de lidstaten, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de juiste uitkering aan de landbouwsector.

De Commissie zal de ten onrechte verstrekte landbouwsteun, die is opgespoord door de Brusselse dienst voor fraudebestrijding Uclaf, inhouden op nieuwe uitkeringen aan de lidstaten.

Volgens Europees commissaris Fischler (Landbouw) loopt er nog onderzoek naar 196,8 miljoen euro (433,7 miljoen gulden) landbouwsteun, waarvan een deel vermoedelijk in 1995 ten onrechte is uitgekeerd.

De meeste onregelmatigheden zijn ontdekt in Spanje, dat 162 miljoen euro (357 miljoen gulden) moet terugbetalen. Daarbij neemt de olijfoliesector met 61 miljoen euro een belangrijke plaats in.

Bij Frankrijk vordert de Commissie 106,8 miljoen euro. Volgens de Commissie controleert dit land onvoldoende bij de uitbetaling van subsidies voor graanboeren. Griekenland moet 61,25 miljoen euro tergbetalen, Groot-Brittannië 58,6 miljoen euro en Italië 58 miljoen euro.

Nederland heeft met een terugvordering van 18 miljoen euro (39,6 miljoen gulden) een zeer bescheiden plaats. De Nederlandse onregelmatigheden gebeurden vooral bij de zuivel.

De Commissie vordert van Nederland 1,5 miljoen gulden terug wegens misbruik van een Europese subsidie voor hennepteelt. Nederland controleert volgens Brussel onvoldoende of de gesubsidieerde hennep niet voor verdovende middelen wordt gebruikt.

Duitsland staat voor slechts 4,7 miljoen op de lijst en het enige land dat in het geheel geen landbouwgeld over 1995 aan Brussel terug moet betalen is Luxemburg.

Bij schandalen over fraude in Brussel zelf heeft de Europese Commissie er de afgelopen maanden herhaaldelijk op gewezen dat het overgrote deel van de problemen zich bij de lidstaten van de EU voordoet.

De omvang van fraude en als gevolg van slecht financieel beheer onjuist verstrekte subsidies bedraagt jaarlijks tussen de 2 en 2,5 procent van de begroting van de EU van totaal ongeveer 170 miljard gulden.

De landbouw is goed voor bijna de helft van de begroting van de EU. De terugvordering van 493 miljoen euro over 1995 betekent een stijging ten opzichte van die over van 1994, waarvoor de Commissie 307 miljoen euro van de lidstaten terugeiste. Over de begroting van 1993 haalde de Commissie 743 miljoen ten onrechte uitgekeerde landbouwsubsidies terug.

Volgens Eurocommissaris Fischler blijkt uit recente onderzoeken van de Europese Rekenkamer dat de Commissie het meeste landbouwgeld weet terug te halen dat de EU-lidstaten ten onrechte hebben uitbetaald.

De meeste terugvorderingen, 144 miljoen euro, betreffen subsidies voor gewassen. Vlees en vis komt op de tweede plaats met 103,5 miljoen euro aan terugvorderingen.

    • Ben van der Velden