EU-Commissie: Italië moet begroting herzien

De Europese Commissie vindt dat Italië de begrotingsplanning voor de komende twee jaar moet herzien om te kunnen voldoen aan de eisen van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Volgens Europees commissaris De Silguy (Monetaire Zaken) is Italië bij de opstelling van het huidige plan te optimistisch geweest over de economische groei. De aanbeveling van de Commissie wordt maandag behandeld door de ministers van Financiën van de Europese Unie, die het door Italië ingediende stabiliteitsplan bespreken. Alle lidstaten van de EU moeten jaarlijks zo'n plan met hun verwachtingen over de economische en budgettaire ontwikkelingen aan de Europese Commissie voorleggen. De ministers van Financiën geven ten slotte een laatste oordeel. Nederland en Duitsland hebben lang getwijfeld of Italië kon deelnemen aan de EMU.

De Commissie verwacht dat de Italiaanse economie langzamer zal groeien dan in het stabiliteitsplan is voorzien. Italië is uitgegaan van een groei van 1,8 procent in 1998, 2,5 procent in 1999 en bijna drie procent in de volgende jaren. Een lagere groei betekent volgens De Silguy dat Italië aanvullende bezuinigingsmaatregelen moet nemen om de doelstelling van een begrotingstekort van 1 procent in 2001 te halen. Vorig jaar had Italië een begrotingstekort van 2,6 procent. Dit jaar verwacht de Italiaanse regering op 2 procent uit te komen. Het Italiaanse stabiliteitsplan gaat uit van een primair overschot (het begrotingsoverschot exclusief rentelasten) van 5,5 procent. De overheidsschuld zou moeten dalen van 118,2 procent vorig jaar tot 107 procent in 2001. Italië wil in 2003 een schuld bereiken die lager is dan 100 procent. De EMU-criteria gaan uit van een schuld van maximaal 60 procent. Volgens De Silguy heeft de Italiaanse minister van Financiën, Ciampi, al toegezegd met nieuwe berekeningen te zullen komen die uitgaan van een tragere economische groei. Een hoge Italiaanse ambtenaar heeft gezegd dat de Italiaanse doelstellingen zelfs bij een langzamer groei bereikt zullen worden.

Tot nu toe zijn de stabiliteitsplannen goedgekeurd van zes landen die deelnemen aan de EMU, waaronder Nederland.

    • Ben van der Velden