ASSISTENTIE

De huisarts wordt in zijn praktijk door verschillende personen ondersteund.

Doktersassistent(e) Maakt afspraken met de patiënt voor een doktersbezoek, geeft onderzoeksresultaten door, verricht eenvoudige medische handelingen. De Nederlandse Vereniging van Dokters Assistenten (NVDA) behartigt de belangen van deze groep.

Praktijkverpleegkundige Nog geen officiële functie. Werkt op HBO-niveau in enkele praktijken.

Achterwacht Neemt op grond van relatie (bijvoorbeeld partner) met huisarts deel van zijn werkzaamheden over. Meestal is dat werk dat in kantooruren door de doktersassistent(e) wordt gedaan. De Vereniging Huisarts Achterwacht (VHA) behartigt de belangen van deze groep.

Waarneemgroep Groep artsen die onderling voor elkaar waarnemen. De groep zorgt ervoor dat een huisarts die geen dienst heeft, ziek wordt of vakantie heeft, wordt vervangen. Zo garandeert de groep 24 uur artsenzorg. Het waarnemen wordt ook wel geregeld door een centrale doktersdienst.