Vliegenthart benadrukt noodzaak dopingaanpak

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS verklaarde gisteren tijdens het dopingcongres in Lausanne dat ze ,,een sterk gevoel'' had overgehouden aan de bijeenkomst. ,,In veel landen leeft toch het besef dat doping bestreden moet worden. Het gevoel van urgentie is heel sterk aanwezig.''

Vliegenthart toonde zich verheugd over de toespraak van oud-schaatser Johan Olav Koss, die een oproep deed zwaardere straffen en hoge boetes op te leggen aan dopingzondaars. ,,Ik herken er veel in van wat ik zelf laatst met de Nederlandse atletencomissie heb besproken.'' Ze vindt ook dat de sportwereld zelf het goede voorbeeld moet geven. Maar dat de overheid de sportorganisaties moet helpen bij hun beleid.

De staatssecretaris mocht in een korte toespraak het Nederlands regeringsstandpunt uitdragen. Ze vertelde over de plannen om binnenkort een nieuw, onafhankelijk dopinginstituut op te richten, dat zich met controles bezighoudt. Daarnaast zal het aantal controles in Nederland vervijfvoudigd worden binnen een paar jaar, en zal de Nederlandse regering 500.000 gulden bijdragen aan het benodigde budget van 2 tot 2,5 miljoen gulden.

Naast de controles en de straffen legde Vliegenthart de nadruk op preventie. ,,Ik onderzoek op dit moment of het mogelijk is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van toepassing te verklaren op beroepsmatig uitgeoefende sport. Dan wordt het verplicht om onafhankelijke medische deskundigen te raadplegen.'' Ze deed bovendien de suggestie de registratie van zogenoemde `out-of-competition'-controles als voorwaarde te stellen voor deelname aan internationale kampioenschappen en Olympische Spelen.

Een belangrijk onderdeel van haar voordracht vormde ook de illegale handel in dopingproducten, naar verluidt jaarlijks goed voor een omzet van 100 miljoen dollar. ,,De winsten overtreffen veruit op te leggen boetes. De regering heeft daarom een werkgroep ingesteld die dit voorjaar met voorstellen moet komen voor nieuwe wettelijke maatregelen en een intensivering van de opsporing van illegale handel. Zwaardere straffen zijn hard nodig.''