Miljoenen boete voor anti-abortus VS via Internet

Een federale jury in het Amerikaanse Portland, Oregon heeft gisteren veertien personen en organisaties die op het Internet gegevens over voorstanders van abortus plaatsten, veroordeeld tot een schadevergoeding van 107 miljoen dollar. In het huidige gewelddadige klimaat rond abortus is dit een vorm van bedreiging, vindt de jury.

De zaak tegen de veertien, die van belang is voor de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op het Internet, werd in 1995 aangespannen door vier artsen, de pro-abortus organisatie Planned Parenthood en een abortuskliniek. Oorspronkelijk keerden de eisers zich tegen een serie `Wanted'-posters van voorstanders van abortus en artsen of personeel van abortusklinieken op het Internet. Die lijst werd in de loop van 1996 uitgebreid tot de zogeheten `Nuremburg Files'.

Op deze website staat een lijst van abortusartsen, vaak met biografische gegevens, informatie over vrouw en kinderen, adressen, telefoonnummers, kentekenplaten van auto en foto's. De makers van de website trekken een streep door namen van artsen die zijn vermoord; namen van artsen die gewond zijn geraakt worden grijs gemarkeerd. Binnen enkele uren nadat abortusarts Barnett Slepian in oktober vorig jaar door een sluipschutter in de keuken van zijn huis in Buffalo, New York, was doodgeschoten, stond er al een streep door zijn naam.

De makers van de website beriepen zich in de rechtzaak op hun vrijheid van meningsuiting en stelden dat zij niet verantwoordelijk zijn voor geweld van anderen. Maar volgens de eiser zijn de Nuremberg Files een vorm van bedreiging in een klimaat waarin radicale tegenstanders van abortus (pro-life) steeds grover geweld gebruiken tegen voorstanders (pro-choice). Binnen vijf jaar zijn zeven personeelsleden van klinieken vermoord. In de 900 Amerikaanse abortusklinieken waren de afgelopen twintig jaar 250 maal mikpunt van bomaanslagen of brandstichting en duizenden malen van vandalisme. Artsen getuigden tijdens het proces dat ze permanent kogelvrije vesten dragen.

,,De jury ziet de `Wanted'-posters voor wat ze zijn: een hit list voor terroristen'', zei Gloria Feldt, voorzitter van de organisatie Planned Parenthood, een van de eisers, gisteren na de uitspraak. De beklaagden gaan tegen het vonnis in beroep. ,,Als deze posters als bedreigend worden gezien, terwijl er geen bedreigende taal bij staat, is het eind zoek'', zei Chris Ferrara, raadsman van de anti-abortusactivisten.

Met het vonnis van gisteren zijn de Nuremberg Files nog niet van het Internet. Daartoe moet rechter Robert E. Jones een dwangbevel uitvaardigen.

De pro-life activisten gaan in hoger beroep. Zij vinden dat niet is bewezen dat het hun intentie was dat de mensen op de lijst worden vermoord.

NUREMBERG FILES5