Lage rente leidt tot record in hypotheken

De lage rente heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar tot een record aan nieuwe hypotheken geleid. In één kwartaal werden 182.000 nieuwe hypotheken afgesloten, met een waarde van 43 miljard gulden. De totale hypotheekschuld in Nederland is daarmee opgelopen tot 483 miljard gulden.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. ,,Een belangrijke oorzaak van de forse toename van woninghypotheken in het vierde kwartaal is de daling van de hypotheekrente in één jaar tijd met 0,6 procentpunt'', schrijft het CBS ter begeleiding van de cijfers. Eind vorig jaar stond de hypotheekrente in Nederland op gemiddeld 5,2 procent ± een percentage dat volgens het CBS sinds 1964 niet is voorgekomen. Die lage rente leidt tot meer hypotheken, maar vooral tot een hoger bedrag per hypotheek. Het aantal afgesloten hypotheken steeg vorig jaar met 7,5 procent tot 577.000; het gemiddelde bedrag per hypotheek nam met 16 procent toe tot 237.000 gulden.

De CBS-gegevens tonen aan dat de groei van nieuwe hypotheken in het laatste kwartaal van 1998 grotendeels voor rekening komt van zogeheten oversluitingen en tweede hypotheken. Door een oude hypotheekschuld om te zetten in een nieuwe (het oversluiten) hopen de woningbezitters hun lasten te verminderen doordat de rentecomponent daalt. De winst is in deze gevallen per saldo meestal beperkt omdat hypothecaire leningen bijna altijd forse boeteclausules kennen bij oversluitingen.

Tweede hypotheken worden veelal gebruikt om te profiteren van de waardestijging van een huis. Sinds begin vorig jaar is de fiscale aftrek voor deze tweede hypotheken alleen nog mogelijk als het geld wordt gebruikt voor investeringen die met het huis te maken hebben.

De vorig jaar sterk gedaalde hypotheekrente leidt niet automatisch tot lagere lasten voor nieuwe huizenbezitters. In dezelfde periode is de prijs voor koopwoningen namelijk met gemiddeld tien procent gestegen, tot 273.000 gulden. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster en het Bouwfonds Woningbouw. Volgens het CBS zijn op dit moment vijf van de zes woningen belast met een hypotheekschuld; gemiddeld bedroeg die schuld vorig jaar 178.000 gulden.